Med hjälp av en jonbytare kan du reglera den mängd kalk
Du vill  ha i ditt bruksvatten.

Som Du kanske vet är det nyttigt med kalk i ditt dricksvatten medan de flesta maskiner i
hushållet ogillar detsamma.   Dusch och tvättställ tillika med andra tappställen blir belagda 
med en grå stenliknande hinna som är svår att få bort. 

Genom att avhärda vattnet spar Du både tvätt- och diskmedel vilket oftast ger den besparing
som avhärdaren kostar dig.

Har du dessutom järn i vattnet blir beläggningen beige till brun. 

Oftast räcker det med en avhäradre för att minska både järn och kalkinnehållet i vattnet.
Vi har dessutom filter som klarar både kalk och järn i större omfattning.

Ibland är det fördelaktigare att kombinera avhärdaren med ett järnfilter.
Framförallt om det dessutom är ett lågt pH värde på vattnet. (Kan förekomma även på kalkhaltigt vatten.