Vad betyder det att jag har bor i vattnet?

Bor i vattnet kan vara ett skelettproblem. Man vet inte exakt hur allvarligt men miljö och hälsa tar det trots det på allvar och godkänner inte borhalter över 1,0 mg/L.
Tekniken för att ta bort bor är lite besvärlig. Vi använder en omvänd osmos som har en doseringspump som höjer pH värdet till ca 10. eftermembranet får man ett pH på ca 7-8 vilket ger ett bra dricksvatten. Det kan vara nödvändigt att justera pH även efter RO filtret.

Vi har en prisvärd utrustning från Aquaphor som trots allt betingar ett högt pris för en småförbrukare.