OBS detta filter utgår och har ersatts av ett kraftfullare filter.

Aquaphor Osmofilter

Avsaltningsfilter RO Osmo 800

Nya RO filtren OSMO 400 och Osmo 800 täcker behovet för ett hushåll.

Med hjälp av två högtryckspumpar och 3 eller 6 membranmoduler produceras 
400 eller 800 gallons rent vatten per dag. 
I standardutförande medföljer en 75 liters tank. Vid behov kan flera tankar parallelkopplas
eller en öppen tank användas. Vid användning av tank blir trycket i systemet 2,5-3 bar. 
Om man producerar till öppen tank distribuerar man med hjälp av en tryckhållningspump 
eller pumpautomat.

Reningsgraden efter OSMO är ca 90 %.
mineralisering kan behövas. 


Se manual RO OSMO

Vår erfarenhet av Aquaphor vattenrening är endast positiv varför vi med glädje ser fram 
mot att få äran att marknadsföra OSMO filtren som täcke behovet för ett normalhushåll. 
Filtret ger bra kvalitet och vi förväntar oss att det fungerar lika bra som det lilla dricks-
vattenfiltret Morion 50M. 

Installationen v RO Osmo 400/800 är enkel och ger en ositiv kostnadsbil där man har behov av 
att avsalta vatten. 
OSMO är inte avsett att avsalta havsvatten. Till det krävs andra membran och annat tryck från
högtryckspumen.

Läs gärna vår preleminära manualöversättning. 

Vår erfarenhet är ännu från en installation plus ett levererat som ej är installerat ännu.
Ytterligare ett är beställt till sommaren