UC

Bra dricksvatten!

Gotlandsfilter jobbar för att Du skall få ett bra dricksvatten i din kran!

Vi har arbetat med vattenrening sedan 1976 och har därmed samlat lite erfarenhet. Därutöver har vi kvalificerade samarbetspartners i tillverkningsledet. H2O Filterteknik, Trojan/Waterprocessing, Robota. Aquaphor mfl.

Hitta kartan till oss under länkar .


                   Rent vatten en självklarhet?   

Nu har vi Aquaphor Morion 50 DWM på lager, även hos Kyl & Maskin i Visby. Vi har även flera nöjda referensanläggningar.

Läs mer under Aquafor !

Intresset för att avsalta vatten ökar ständigt

Se mer under Nyheter!

Vi har flera olika alternativ för avsaltning av bräckt vatten

Installera UV filter!

Bakterier och mikroorganismer i vattnet påvisas allt oftare. För några år sedan fick man en chock i Östersundsområdet med Virus i vattnet. Det enda som hjälper då är ett UV aggregat.  

Trojan UV max C/D till hushåll har vi idag installerat i ett hundratal. 

Vi har under över 25 år provat olika UV aggregat och funnit att vi troligen har tillgång till marknadens proffsigaste utrustning. Att de dessutom ligger bäst till i pris gör inte saken sämre.

Om det inte innehåller salt, humus eller gas är det oftast ett gott och hälsosamt vatten på Gotland.

Har Du koll på ditt vatten?

Gör gärna en vattenanalys för mycket än en för lite. (Vi hjälper till att förmedla)

Magen kan få en chock!!

Hur är det med ditt vatten?

Planera nu innan det blir akut.

Åren som gått har gett oss en mängd nya kunder som sökt hjälp med allt från kalk, färg till salt i vattnet.

Vår leverans av avsaltande RO filter har ökat både vad beträffar hela hushållsförbrukningen och endast dricksvatten. Vad vi förstår är blir våra kunder alltmer uppmärksamma på att det är bra med ett gott och friskt vatten.

Nitrit eller Bor i vattnet? En omvänd osmos (RO) hjälper.

I de fall det är mycket nitrat kan man få en kraftigt förhöjd salthalt om man installerar en jonbytare för att göra jobbet med att ta bort överskottet. Oftast är det dock inget problem. Nitrit tar man bort i ett kombinationsfilter eller med en liten behändig RO enhet som placeras vid dricksvattenkranen.

Bor blir ett allt vanligare problem!

 Skall bygga nytt?

Analysera ditt vatten innan Du gör planritningen!

Det är svårt att få in filter efteråt om Du inte lämnat tillräckligt utrymme.

Vattnet är en av de viktiga komponenterna i ett husbygge. Tyvärr har vi märkt att man ofta ordnar den detaljen sist. Dvs när huset är ritat och byggt. Väldigt ofta har man då glömt bort utrymmet för vattenfiltret/filtren.

Det är mycket enklare om man börjar med att borra och analysera så att man vet vad som krävs. I normalfall behöver man ett utrymme på 1 - 2 kvadratmeter samt eluttag och ett fungerande avlopp

Testa ditt vatten!

I de fall det är mycket nitrat kan man få en kraftigt förhöjd salthalt om man installerar en jonbytare för att göra jobbet med att ta bort överskottet. Oftast är det dock inget problem. Nitrit tar man bort i ett kombinationsfilter eller med en liten behändig RO enhet som placeras vid dricksvattenkranen.

  Visbyföretag gör mikrobiologiska analyser av vatten. Se mer under nyheter!


Allmänt om vatten. Eller läs mer i vår annons

Vi har mycket kalk i vattnet på Gotland. Om vattnet dessutom är syrerikt ger det en frisk smak Ibland finns dock gas, (svavelväte) järn , slam, salt och bakterier i vattnet. Det ger en sämre smak, den kan dock förbättras med enkla eller mer komplicerade filter.

För att veta vad som skall åtgärdas börjar man alltid med en vattenanalys.

När Du borrar hjälper oftast brunnsborraren till med en vattenanalys så att Du får veta vilken kvalitet vattnet har innan Du börjar använda det.

En vanlig vattenanalys innehåller uppgifter om färg, lukt, smak och innehåll av mineraler, kemikalier, pH och konduktivitet samt klorider . Man kan på beställning få ytterligare analysvärden. Livsmedelsverket har givit anvisningar för vad som är hälsosamt. Riktvärden.

 

OBS

Vi kan hjälpa till med en komplett kemisk analys av ditt vatten.

 Den görs på ackrediterat lab. LMI i Helsingborg, men till ett starkt reducerat pris.

Vi har också rabatterat pris hos Eurofins.

 

Dålig mage?

Vi hjälper dig!

Gotlandsfilter

Vattenrening har utförts i alla former från slamfiltrering till totalavsaltning. Luftbefuktning kräver rent vatten vid direkt befuktning. Vid ångbefuktning krävs lagom konduktivitet och ett kalkfritt vatten. Vi har alltid samarbetat med leverantörer med högklassiga produkter oavsett om det handlat om doseringsutrutning eller vattenfilter. När det gäller reservdelar väljer vi original. 

Under namnet "Gotlandsfilter " jobbar vi i dag mestadels med service och installationer av vattenreningssystem för renvatten. Idag har vi all verksamhet förlagd till Gotland från att tidigare arbetat över hela norra Sverige och under ett antal år även hjälpt, framförallt, svenska företag i Lettland.

Vid alla typer av vattenrening, ej Poolvatten;

Vänd dig till oss för ett seriöst förslag.

                                                                          

                                                                        Björn-Erik Franzén