Nytt amerikansk filter för att ta bort järn och kalk i samma filter!

Vi har provat ett nytt amerikanskt filter från Waterboss med fantastiskt resultat. Om det håller i sig har vi en fin problemlösning för dig som har både järn och kalk i vattnet. Läs mer

Järn

Järn kalk humus Kombifilter Järn, Humus, Kalk

Järn i vatten är ett vanligt problem här på Gotland. Järnet ställer till med fula utfällningar på vittvätt och ger avlagringar med röd/järnfärgad beläggning i tvättställ och i duschar. Järn är inte svårt att oxidera men tekniken i ett järn filter är lite dyrare än annat jonbyte.

Järn elimineras normalt med ett järnfilter vilket oxiderar Fe joner och sänker järnhalten till under normala gränsvärden. I kombination med en avhärdare kan man påräkna ett fullgott vatten. Små mängder järn kan tas bort med ett mjukgörningsfilter eller till och med ett Kolfilter. Stora mängder kräver att järnmassan (birm el. MG.) håller stora mängder syre varför man måste tillsätta luft genom kompressor el liknande. Kemikalier av olika slag i vattenkällan kan tas bort med olika typer av filter. Kostnaderna kan variera starkt beroende på innehåll.

Svavelväte förekommer på många ställen på ön och är restprodukt av ofullständig oxidation.

Gas är ganska lätt att ta bort genom syrsättning av vattnet. Om det finns en hydrofor kan man dra in luft med en ejektor. Denna oxiderar även mindre mängder järn. Har Du en hydropress krävs en syreaktivator som monteras före trycktanken.

Den obehagliga doften försvinner och vattnet smakar friskt. Har Du även kombinationen med järn i vattnet skall du använda ett avjärningsfilter.

I vissa fall kan det krävas att man luftar vattnet med hjälp av en kompressor monterad till hydroforen.

Bor i vattnet

På några ställen på ön finns förhöjda halter av Bor vilket kräver en omvänd osmosanläggning för att nedbringa halten till acceptabel nivå. För fullgott resultat vid höga halter krävs specialhantering av vattnet före och efter Ro'n. Även koppar har noterats i större omfattning. Det behandlas på samma sätt.

Se ovan ett exempel på en RO med kapacitet 250L/h