Vilka är vi?

Kreditvärdighet

Gotlandsfilter jobbar för att Du skall få ett bra dricksvatten i din kran!

Vi har arbetat med vattenrening sedan 1976 och har därmed samlat lite erfarenhet. Därutöver har vi kvalificerade samarbetspartners i tillverkningsledet. Renton, Trojan/Waterprocessing, Robota. Aquaphor mfl.
Vår specialitet var från början industriell vattenrening för ånganläggningar men har de senaste 18 åren varit koncentrerad till dricks och bruksvatten. Ånga är dock trots allt ett kärt ämne för oss. 

Vattenrening har utförts i alla former från slamfiltrering till totalavsaltning. Luftbefuktning kräver rent vatten vid direkt befuktning. Vid ångbefuktning krävs lagom konduktivitet och ett kalkfritt vatten. Vi har alltid samarbetat med leverantörer med högklassiga produkter oavsett om det handlat om doseringsutrutning eller vattenfilter. När det gäller reservdelar väljer vi original.

Under namnet "Gotlandsfilter " jobbar vi i dag mestadels med service och installationer av vattenreningssystem för renvatten. Idag har vi all verksamhet förlagd till Gotland från att tidigare arbetat över hela norra Sverige och under ett antal år även hjälpt, framförallt, svenska företag i Lettland.

Vid alla typer av vattenrening. Dock ej Poolvattenrening.

Vänd dig till oss för ett seriöst förslag.