Kalkfilter Avhärdare KA 12

Avhärdningsfilter
Vattenfilter i KA-serien renar ditt vatten från hårdhet.

Regenerering (återladdning) med avhärdningssalt och vatten sker automatiskt. Välj mellan tidsstyrd och flödesstyrd automatik. Flödesstyrning ger optimal saltförbrukning som följer er vattenförbrukning.

Användningsområden för avhärdningsfilter:
Hushåll och fastigheter med egen brunn eller kommunalt vatten
Fritidshus

Installation:
Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress.
Monteras oftast efter eventuellt övriga filter

Ladda ner datablad

Järnfilter

Järnfilter & Manganfilter
Vattenfilter i JM- & JMA-serien filtrerar vatten från höga halter av järn och mangan. Verksam filtermassa är BIRM i JM-filtren samt Mangandioxid i JMA-filtren. Eventuell svavelvätelukt skall luftas bort före filter och trycktank med luftinjektor. För bästa järnfiltrering bör pH vara över 7.0 och för bästa manganfiltrering bör pH vara över 7.5. Komplettera vid behov med ett Avsyrningsfilter eller välj istället ett Kombifilter som både höjer pH samt tar bort järn- & mangan. Kontakta oss för rådgivning. Max järnfiltrering: 20 mg/L
Användningsområden för järnfilter & manganfilter:
Hushåll och fastigheter med egen brunn Fritidshus
Installation:
Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress. Monteras oftast före eventuellt övriga filter

Järn mangan,kalk humus Kombifilter

Kombifilter
Våra mest avancerade filter med flera separata lager av filtermassa för att lösa fler problem i samma filtertub! Passa på att åtgärda hårdheten på vattnet om ändå järn, mangan och svavelväte måste tas bort! Man sparar snabbt in den låga merkostnaden och får ett mjukt vatten som ej ger kalkavlagringar m.m.

Fine avhärdningsmassa för maximal järnfiltrering, hög kapacitet och bättre flöde!
Snygg, praktisk design
KANKDF-filtren renar järn, mangan, kalk och svavelväte! Våra storsäljare!

Regenerering (återladdning) med avhärdningssalt och vatten sker automatiskt. Välj mellan tidsstyrd och flödesstyrd automatik. Flödesstyrning ger optimal saltförbrukning som följer er vattenförbrukning.

Användningsområden:
Hushåll och fastigheter med egen brunn eller kommunalt vatten
Fritidshus

Installation:
Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress. Vid höga järnhalter rekommenderar vi hydropress.
Monteras oftast efter eventuellt övriga filter