I förvånadsvärt många fall kan man idag klara sig med ett filter för att lösa problemet med orent vatten.
Med ett kombifilter från Renton klara man att ta bort kalk, humus och järn i ett och samma filter 
Filtret laddas med natrium från vanligt koksalt och med syre från vattnet eller med en ejektor som suger in luft före filtret. 
Liksom alla andra filter är det vattenmätarstyrt eller skan köras på tidsintervaller. Vilket som väljs är beroende av inkommande vattenkvalitet.