Magproblem?

Nytt från Trojan för enskilda hushåll som inte kräver förfilter!

Trojan introducerade 2012 sina nya kompletta filtersystem.

Trojan IHS
Trojan DWS
Trojan UV Max

Byt lampa på en UV enhet.

Allt oftare finner man bakterier i oacceptabel mängd och form i dricksvattnet. Det ställer till med magproblem för både människor och djur. Traditionellt har man tillsatt klor för att döda dessa småkryp. Med tanke på de nackdelar man funnit att kombinera hypoklorit med andra beståndsdelar i vattnet använder vi idag nästan uteslutande utraviolett ljus i ett sk. UV aggregat. (Solarie för bakterier)

Hälsa för magen; Dophilusbakterier!

Läs mer om bakterier och mikroorganismer

Tyvärr visar varje slumpmässig provtagning i Gotländska brunnar att bakterie och mikroorganismhalterna är höga. Den bästa och enda lösningen är ett rejält UV filter. Trojan är en av världens största leverantörer av Uv aggregat för bakteriebekämpning.

Beträffande Jordbruk. Kostnaden för dessa aggregat sparas normalt sett snabbt in på högre mjölkproduktion, bättre hälsa och därmed lägre veterinärkostnader i ladugården.Vill du veta mer kan Du vända Dig till oss som din tilltänkta leverantör.

Livsmedelsverket
Miljö & Hälsa

Är Du rädd om dina gäster skall du ta ett bakterieprov emellanåt. Din mage blir oftast immun men inte gästens. Ett UV aggregat är en billig försäkring.

Kontakta Visby vattenlabb eller Lasarettets Laboratorie i Visby.
Vi har normalt provflaskor i vår servicebil.

Jordbruk

Problem med bakterier i vattnet ger ofta problem i djurhållningen i form av juverinflammation, lågt immunförsvar och därmed oekonomisk mjölkproduktion.

Se mer om Trojan UV

Beläggningar på mjölkutrustning gör att det är svårt att hålla rent i mjölkrummet. Slam i vattnet sätter igen vattenkoppar vilket ställer till extra underhållsarbete. Patronfilter kan vara en bra lösning. Rekommendabelt är att montera en avhärdare i mjölkrummet för att minska diskmedelsbehovet. Vattenanalyser utföres normalt regelbundet av Din mejeriorganisation. Mejeriernas laboratorier är normalt ackrediterade men gör bara begränsade mängder av analyser.

Ofta har lantbruk idag små eller stora förädlingsanläggningar som kräver smutsfritt, partikelfritt vatten likaväl som krav på kalk och bakteriefrihet. Vi har tillgång även till dessa filter i form av partikelfilter, sandfilter, avhärdare för stora flöden.

Trojan uv Max D, Effektiv bekämpare av bakterier