Vattenrening

Vatten finns naturligt i vår natur men är inte alltid lämpligt att dricka eller tvätta i!

För att anpassa vatten till lämplig kvalitet måste man oftast ta bort vissa beståndsdelar genom någon form av filtrering. Det kan finnas för mycket kalk, järn eller humus i vattnet vilket kräver någon form av filtrering. Det kann finnas för mycket salt (NaCL) eller ooxiderade gaser (sumpgas) i vattnet vilket kräver annan behandling. 
Att rena vatten för dricksvattenbruk kräver kunskap och omsorg. För ett gott resultat krävs till en början en grundläggande vattenanalys som ger svar på vad det aktuella vattnet innehåller. Utifrån analysen kan vi avgöra vad som krävs av filterutrustning. 
De vanligaste kontamineringarna är kalk och järn vilket kan åtgärdas med avhärdning eller jaärfilter.
På Gotland är det vanligt med humus i vattnet som elemineras genom luftning.
Dessa tre företeelser kan idag filtreras bort med ett kombifilter eller med tre olika, specefika filter.
Humus, växtrester, förekommer också vanligtvis i gotländska vatten.
Ett humusfilter avhjälper denna typ av kontamination men kan även ingå i ett kombifilter om det rör sig om måttliga mängder föroreningar eller vattenvolymer.
På många ställen efter kusten, men även i inlandet, finns förhöjda halter av salt i vattnet som endast kan tas bort med hjälp av ett RO filter. Omvänd osmos. 
Över 40% av gotländska brunnar innehåller bakterier som kräver ett UV filter för att görqa vattnet tjänligt som dricksvatten.


Oavsett problemet har vi en lösning som passar. 
Oftast är det bara en prisfråga om Du når ända fram.

Oavsett vilket problem Du har har vi den tekniska lösningen!