Vattenrening

Vatten finns naturligt i vår natur men är inte alltid lämpligt att dricka eller tvätta i!

För att anpassa vatten till lämplig kvalitet måste man oftast ta bort vissa beståndsdelar genom någon form av filtrering. Det kan finnas för mycket kalk, järn eller humus i vattnet vilket kräver någon form av filtrering. Det kann finnas för mycket salt (NaCL) eller ooxiderade gaser (sumpgas) i vattnet vilket kräver annan behandling.

Oavsett problemet har vi en lösning som passar. 
Oftast är det bara en prisfråga om Du når ända fram. 

Oavsett vilket problem Du har har vi den tekniska lösningen!