Vi har nu ett mindre lager av RO filter på Gotland för omedelbar leverans.

Vårt första havsvattenavsaltningsverk är nu installerat och igånkört. Vattnet ärgodkänt för dricksvattenändamål men förbrukare är ännu ej tillkopplade. Det är ett litet aggregat som skall förse 3-4 hushåll med vatten. Fullt utbyggt kommer förbrukningen att vara äver 200 kubik vatten per dygn.

Nästa havsvattenavsaltare är nu beställd för en stug och konferensanläggning med dygnsförbrukning på 50 kubikmeter vatten/dygn. igångkörning är beräknad till våren 2020. Filter med förrening kommer att vara monterad i en container som levereras nyckelfärdig.

Allt fler av våra kunder frågar efter att få bort färg på sitt vatten. Med hjälp av Rentons kombinationsfilter klarar vi det till en mycket facil kostnad. Vi använder även Rentons filter till större anläggningar, framför allt till föreningar på Fårö, kombinationen men med separata filter för järn, humus och kalk. Oftast finns det också sumpgas med i bilden som skall tas bort med luftning.

Det är med glädje vi noterat att efterfrågan på RO filter har ökat mycket under senaste åren. Just nu har vi en handfull förfrågningar och beställningar för privatpersoner som skall levereras under våren. Intressant är också att vi jobbar med ett par havsavsaltningsverk för större anläggningar. Volymerna här är mellan 5-20 000 dygn. 

Efter mycket experimenterande och justerande har vi nu installerat och kört igång RO anläggningen på Fårö Kursgård i syfte att ta bort salt och Bor. Eftersom det är en speciell process att reducera borhalten har inte haft några andra refenser är Regionens anläggning och har däför flitigt intevjuat medarbetare på vattenverket för att bygga en anläggning till ett bra pris. Den är nu igång och det utökade provet vid Eurofins är godkänt i alla avseende med undantag av att det fanns lite mikroorganismer i provvattnet. Det betyder att vi har kompletterat med ett UV filter som tar bort dessa från det renade vattnet. 

Resultatet har blivit att vi har ett vatten med 2 tyska hårdhetsgrader vilket betraktas som mjukt vatten. Kloridhalten ligger långt under riktvärdet 100 mg/L och borhalten på ca 0.8 mg/L. Gränsvärde 1.0 mg/L.
Det renade vattnet distribueras i hela kursgårdens ledningsnät vilket betyder att det blir drickbart vatten i alla kranar. 
Kapaciteten är beräknad till ca 20 000 L/dygn och ca 100 L/minut. I praktiken betyder det upp emot 25 000L/dygn ibland.


Öppna för att se exempel på RO filter för ett eller fler hushåll!

Tack till alla ni som besökte oss på mässan.
Tack till Pavel, Aquaphor.
Tack till Maria, Waterprocessing.
Tack till Björn och Kristoffer, Renton som alla gjorde ett fint jobb att informera alla intresserade besökare.

Ett stort tack till Per och Kicki som organiserade mässan.

De utställda RO filtren står tills vidare kvar på Gangvide för försäljning.

Alla ni som missade mässan är välkomna till oss per telefon eller mail för vårt bistånd.

Energimässan på Gangvide Farm

Vi kommer att vara med på Energi och vattenmässan i När i augusti 2020.
Vi visar då upp produkter från Aquaphor, Renton och Waterprocessing.
Du får se filter för alla typer av vattenrening till industri, förvaltning och hushåll.
Bland annat visar vi filter för uppströms regenerering som minimerar vatten och saltförbrukning. 

Omvänd osmos för avsaltning av bräckt och salt vatten.

UV filter för att eleminera bakterier

En ny modell av Morion har anlänt med en modifierad anslutning för membranfiltret så att det är enklare att byta membranet.
Vi några kvar på hyllan i dag.
Det är snart dags att beställa hem fler.
Passa på!

MTS 31665

Det senaste tillskottet i vårt sortiment är ett intelligent styrsystem för avhärdare.

Kineserna är duktiga på att kopiera, det vet vi sedan tidigare. Att de kan utveckla något bra påminner mycket om Japanernas framgång på diverse marknader. 
Renton  marknadsför sedan ett år tillbaka ett filtersystem som utvecklats i Kina, delvis med hjälp från Canada, som består i minst två filtertankar upp till 16 tankar. Systemet använder så mycket kapacitet som det finns behov av. Det innebär att det kopplar in och ut så många tankar som det finns behov av beroende av momentanflödet till förbrukaren. Option finns för ett antal poleringsfunktioner för att säkerställa bästa kvalitet på det renade vattnet. Systemet heter MTS.

Se preliminär manual

Nyheter

Efterfrågan på fullskaleavsaltare har ökat markant de senaste åren. 
Vi har gjort flera anläggningar i fjol och i år för hushållsförbrukning
med gott resultat. En anläggning är monterad i Botvaldevik
och en är gjord i Gothem för att förse ett kök med avsaltat vatten. 

Har man lite plats är det överkommligt med en RO för ett hushåll.

2000 liter per dygn är tillräckligt för de flesta.

Vi har en anläggning som gör upp till 20 kbm/dygn i drift och planerar två till.
En anläggning som gör 2 kbm/dygn i drift och en som snarast skall monteras.
En havsavsaltningsanläggning skall int'stalleras under vinten i Alskog.

Aquaphor Morion 50 M, marknadens smidigaste och billigaste vattenrenare?

Presentationen från Aquaphor: Klicka på bilden!

Vill Du beställa för eget montage har vi filter på lager inklusive fullständig monteringsanvisningar.
Vi kan också leverera hela Aquaphor program av patronfilter och kannfilter.
Vi lagerför dock bara Morion och några patronfilter. http://www.aquaphor.com/filters

Förfrågningar på Morion - ökar!

För att göra ett bra dricksvatten utan salt eller metallrester i glaset. Vi börjar få samtal från andra delar av Sverige och levererar per bil till hågade spekulanter. Den nya varianten innehåller även ett mineraliseringsfilter för att få fin kvalitet på dricksvattnet.

Beställ på: fbserv@gotlandica.se

Det senaste tillskottet i vårt produktsortiment är enkla avsaltare för dricksvattenbruk i hushållet. En stor tillverkare av vattenreningsutrustning i St Petersburg tillverkar partikel och andra typer av patronfilter. Marknaden är idag Ryssland, USA och Europa. Europa sköts från Estland. Jag har tidigare provat partikel och kolfilter i Ryssland med framgång. Sedan några år säljer vi ett RO filter monterat under diskbänken för att få ett extra rent vatten till teet. Även kaffet får en mer karaktäristisk kaffesmak. Filtret tar bort 90% av orenheter i vattnet vilket betyder att resultatet blir ungefär som ett vatten från en Norrlandsälv. I senaste modellerna finns även mineralisreingsfilter integrerat. Vilket ger en mer karaktäristisk vattensmak.

Vill du förse hela ditt hus med avsaltat vatten har vi även större filter som kan anpassa efter ditt behov. 
Tillverkningen ä svensk.

För en sådan anläggning behövs lit mer plats eftesom RO n arbetar mot ett rycklöst system och du därför behöver ett distributionssystem efter RO n.

Kostnaden varierar med avseende på storlek men betalr sig genom att man sparar både ledningar och maskiner i hushållet,

Syftet med filtret är att ta bort salt och nitrit samt nitrat ur råvattnet. Med varierande sammansättning av filterpatroner kan man också reducera färg och hårdhet. Smaken justeras i slutändan med ett kolfilter. Det trevliga i sammanhanget är priset.

Nya DWM har också ett mineraliseringsfilter för att ge tillräckligt med mineraler i dricksvattnet.
Det är knappt hälften av vad motsvarnde konkurrenter kostar. Det gör samma jobb men har ingen annan övervakning än en tryckreglering och arbetar utan boosterpump med hjälp av vattentrycket i ditt vattensystem. Platsbehovet är också hälften pga en genialisk lösning för trycktanken.

Som en RO såg ut förr och bland de flesta av våra nuvarnde konkurrenter.
Såhär ser en modern RO ut!

Klicka för manual på svenska Classic
Klicka för manual på svenska Morion
Klicka för produktbroschyr för Aquafor

Vi har nu provat ett Chrystal right filter under snart fem år.Det har fungerat bra men kräver mer salt än en vanlig avhärdare. Fördelen är att man får bort både kalk och järn i samma filter.

Vi är även rustade med UV aggregat i mindre format på lager så Du kan lugnt vända dig till oss för hjälp om Du skulle drabbas av bakterieanfall. vi har även lampor till de vanligaste typer av UV aggregat.

Bor i gotlandsvatten!

Lotta Pettersson har gjort ett projektarbete om problem eller tillgång beträffande Gotlands borhaltiga vatten.

Läs om bor i vatten

Har Du fått gulbrun färg på vattnet? Med allt regnande under höstar och vårar är det många som får in ytvatten i brunnen.

Om Du inte vill vänta till det försvinner igen för att eventuellt återkomma kan vi hjälpa till med ett humusfilter. Nästan hälften av vad vi säljer nytt idag innehåller även humusfilter. Ring oss för mer information eller en vattenanalys

RO , det nyare alternativet. Rent vatten för industriella ändamål eller avsaltning för hushåll. Sedan många år har det blivit allt mer populärt att avsalta vatten med hjälp av omvänd osmos .(RO) Det är ett miljövänligt alternativ som blir alltmer kostnadseffektivt eftersom membranpriserna sjunker. Gotlandsfilter levererar RO aggregat till liten som stor förbrukare.

Allt oftare får vi förfrågan om att göra dricksvatten av havsvattnet. Det går också om man inte har annat att tillgå. Man behöver en Ro och lite buffertkapacitet och en filter som blandar in mineraler i det renade vattnet. Smaken!

Från 30 liter per dygn upp till vilken storlek Du behöver. De minsta aggregaten är till för avsaltning av bräckt vatten i småstugor el liknande. De största producerar vatten till kraftverk eller annan anläggning som kräver mycket vatten och av hög kvalitet.

Normalt krävs ett avhärdat och rent vatten för att man skall kunna använda ett RO membran under många år. Satsar man på att enbart sätta in en modul utan förrening får man räkna med att byta denna ofta. Kvaliteten på RO renat vatten varierar med råvattenkvaliteten men ger ca 98 % rening. De mindre RO filtren klarar dricksvatten med en rening till 90%.

Beräknad normalförbrukning är då ca 10-20 liter per dag.
Luftning av vattnet för att ta bort Svavelväte, gaslukt, kan vi göra på flera olika sätt. Bäst gör man det i en hydrofor. Det är dyrare att åtgärda om du redan har en hydropress.

Wellmatehydroforer är specialgjorda för att ta hand om oxiderbara gaser. Man får också ett friskare vatten genom syresättningen.

OBS
Vi kan ge hjälpa till med en komplett kemisk analys av ditt vatten. Ger svar på kalk, järn, smak, lukt och förorenade kemikalier, mm. Den görs på ackrediterat laboratorie men till ett reducerat pris.

Gör vattenanalysen och filtervalet innan Du bygger huset. Då kan Du få plats med filtren. Det är svårare att bygga till.

Det är med stor glädje vi kan berätta att vi nu kan få bakterieprover gjorda på Gotland.

Vattenlab Visby kan ge Dig bättre service. Vi kan förmedla provflaskor. Även Visby Lasarett gör Vattenprover för enskilda.

Att priset blir mycket humant är också en fördel för Dig.

UV lampor kan vi leverera till de vanligaste fabrikaten av UV system

Nya filter säljer vi av fabrikat Trojan.

Begagnat?

Vi har ibland någrar begagnade avhärdare som är till salu till bra pris med 3 månaders trygghetsgaranti. Vi förser dem  även med nytt tidsstyrdautomatik till ett bra pris.

Diverse reservdelar till Autotrol filterautomatik. Se bilden till höger.
Service på de flesta förekommande filter på marknaden står på vårt program.

På våra nya filter sitter som standard Clack styrautomatiker. Den senare kan för mindre än tusen kronor förses med vattenmätarstyrning för optimal ekonomi.

Runxin

Sedan fyra år provar vi Runxin automatik med vattenmätarstyrning. Den har fungerat bra och vi planerar att montera den på alla begagnade filter i fortsättningen. Den tillverkas i Kina som så mycket annat idag. Hittills har den fungerat utmärkt. Vi lagerför den. En senare modell är på väg.
Reservdelar till Fleck kan vi ombesörja. Åven Clack och Autotrol finns på vår reservdelslista.

Sedan ett par år monterar vi även Rentons filter varav kombifiltren har varit en storsäljare till fördelaktiga priser. 

Senast i raden har vi monterat ett trippelfilter med en inteligent styrning som fördelar flödet över filtren enligt behov. Det sparar mycket salt och ger hög kapacitet.